Giriş yap

Şifremi unuttum1.DÖNEMLER
>
><
><
><
POLİS HABER
En son konular
» best fish oils on the market
Çarş. Ağus. 03, 2011 6:15 pm tarafından Misafir

» fish oil high dha
Salı Ağus. 02, 2011 1:28 am tarafından Misafir

» cleopatra online slot play for free
Ptsi Ağus. 01, 2011 10:50 pm tarafından Misafir

» гинеколог фото видео
Paz Tem. 31, 2011 8:11 pm tarafından Misafir

» Продвижение неизбежно
Cuma Tem. 29, 2011 1:37 am tarafından Misafir

» generic cialis 5mg
Perş. Tem. 28, 2011 5:23 am tarafından Misafir

» ABDULLAH BUGDAYCI VE KIZI CEYLİN HANIM
Perş. Mart 12, 2009 11:49 pm tarafından abugdayci75

» YİTİRDİĞİMİZ ARKADAŞIMIZ
Salı Şub. 10, 2009 5:30 am tarafından ozgursen06

» video
Cuma Ocak 09, 2009 11:41 pm tarafından Admin

Kimler hatta?
Toplam 1 kullanıcı online :: 0 Kayıtlı, 0 Gizli ve 1 Misafir

Yok

[ Bütün listeye bak ]


Sitede bugüne kadar en çok 106 kişi Cuma Tem. 28, 2017 9:58 am tarihinde online oldu.
Aralık 2018
PtsiSalıÇarş.Perş.CumaC.tesiPaz
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Takvim Takvim

Hadise 2009

Bağlı değilsiniz. Bağlanın ya da kayıt olun

EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU

Aşağa gitmek  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

1 EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU Bir Çarş. Ara. 17, 2008 11:01 am

Admin

avatar
YÖNETİCİ
YÖNETİCİ
EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU
Kanun Numarası: 3201

Kabul Tarihi: 04/06/1937

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 12/06/1937

Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 3629

Madde 1 - Memleketin umumi emniyet ve asayiş işlerinden Dahiliye Vekili mesuldür. Dahiliye Vekili bu işleri, kendi kanunları dairesinde hareket eden Emniyet Umum Müdürlüğü ile Umum Jandarma Komutanlığı ve icabında diğer bütün zabıta teşkilatı vasıtasile ifa ve lüzum halinde İcra Vekilleri Heyeti kararile ordu kuvvetlerinden istifade eder.

Madde 2 - Dahiliye Vekilinin riyaseti altında Büyük Erkanıharbiyenin bir mümessili ile Emniyet Umum Müdürü, Jandarma ve Gümrük ve Orman Umum Komutanları ve Vekaletçe seçilecek lüzumu kadar umumi müfettiş ve validen mürekkep bir emniyet komisyonu teşkil edilir.

Bu Komisyon Ankara'da bulunan azaları ile her ay umumi müfettiş ve valilerin iştirakile de en az senede bir defa Dahiliye Vekilinin lüzum gördüğü zamanlarda toplanır ve memleketin umumi emniyet ve asayiş işlerini tetkik ile istişari mütalaasını bildirir.

Dahiliye Vekili lüzum gördüğü zamanlarda diğer alakalı vekaletlerden birer mümessil göndermesini talep edebilir.

Komisyon raportörü Emniyet Umum Müdürüdür.

Madde 3 - (Değişik madde: 15/06/1938 - 3452/1 md.)

Zabıta teşkilatı : Umumi ve hususi olmak üzere iki kısma ayrılır.

Umumi zabıta : Silahlı bir kuvvet olan (polis) ve (jandarma) dır.

Hususi zabıta : Umumi zabıta haricinde kalan ve mahsus kanunlarına göre teşekkül edip muayyen vazifeleri gören zabıta kuvvetleridir.

Jandarma ve hususi zabıta teşkilatı kendi kanunlarına ve emniyet teşkilatı bu kanun hükümlerine tabidir. Jandarma ve hususi zabıta ile emniyet teşkilatının merkezde ve vilayetlerde yekdiğerile irtibat, muhabere ve çalışma tarzları nizamname ile tesbit edilir.

Madde 4 - (Değişik madde: 28/12/1972 - 1649/1 md.)

Polis, silahlı icra ve inzibat kuvveti olup üniformalı ve sivil olmak üzere iki kısımdır.

Emniyet Teşkilatında, fiili polis hizmetleri dışında kalan yazı, hesap, levazım, telli veya telsiz haberleşme, kriminal laboratuvar, trafik fenni muayene, kayıt, tescil ve benzeri hizmetler, emniyet hizmetleri sınıfı mensupları tarafından ifa olunur.

Her hizmet bölümü için gerekli görev ve çalışma şartları ile bir hizmet bölümünden diğerine aktarılmada gözönünde bulundurulacak esaslar ve sağlık şartları, İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir.

Madde 5 - Üniformalı polis; vasıtalı ve vasıtasız kısımlara ayrılır. Vasıtalı polis; atlı, bisikletli, motörlü ve canlı, cansız diğer vasıtalarla teçhiz edilen kısımdır.

Madde 6 - Sivil polis; her nevi emniyet hizmetinde üniformasız çalıştırılan kısımdır.

EMNİYET MAKAMLARI:

Madde 7 - (Mülga madde: 26/08/1988 - KHK-341/4. md; Aynen kabul: 12/01/1989 - 3518/4 md.)

EMNİYET TEŞKİLATI BÖLÜMLERİ

Madde 8 - (Değişik madde: 15/06/1938 - 3452/2 md.)

Polis: İdari, siyasi ve adli kısımlara ayrılır.

Belediye zabıtası işleri; lüzum görülen yerlerde idari polis kadrosundan ayrılan ve tahsisatı belediyelerden alınan bir kısım tarafından ifa edilir. Bu kısım memurlar dahi işbu kanun hükümlerine tabi tutulurlar.

Bu suretle belediyelerden verilecek tahsisat nisbetinde olmak üzere Emniyet Umum Müdürlüğü kadrosundaki şube müdürü, emniyet amiri başkomiser, komiser, komiser muavini ve polis adedi İcra Vekilleri Heyeti kararile tezyid edilebilir ve o zamana kadar belediye zabıtası işlerinde çalışanlar aldıkları maaş mikdarına göre ilave edilen bu kadrolara tayin edilirler.

Lüzum görülen yerlerde bu madde hükümlerine göre emniyet kadrosuna alınacak belediye zabıtası maaş ve masrafları İcra Vekilleri Heyeti kararile Emniyet Umum Müdürlüğü bütçesinden ödenir.

Madde 9 - A) İdari polis, içtimai ve umumi intizamı temin etmekle mükellef olan kısımdır.

B) Siyasi polis, Devletin umumi emniyetine taallük eden işlerle mükellef olan kısımdır.

C) Adli polis; asgari tam teşekküllü bir polis karakolu bulunan yerlerde, adli işlerle uğraşmak üzere Emniyet Umum Müdürlüğünce kadrodan ayrılan bir kısımdır.

Tam teşekküllü bir kadrodan daha az kuvvette olan polis teşekküllerinin tamamı veya bir kısmı adli polis olarak tefrik edilebilir.

Madde 10 - Adli polis toplu olarak veya mıntakalara ihtiyaç nisbetinde tevzi edilmiş bir halde bulundurulur.

Adli polis, adli tahkikat vazifeleri haricindeki hizmetlerde, mafevklerinin emrindedir.

Madde 11 - Mahalli vakalar hakkında malümat istemek ve teknik, muhasebe, levazım ve zat işlerine ait muameleleri idare etmek hususunda, Emniyet Umum Müdürlüğü vilayet emniyet teşkilatile ve vilayet emniyet müdürlüğü vilayet dahilindeki emniyet teşkilatiyle ve kaza emniyet amirliği de kaza dahilindeki emniyet teşkilatile re'sen muhabereye salahiyetlidir.

Madde 12 - Adli işlere mütaallik tahkikat; salahiyetli adli otoritelerin direktifleri altında ve kanunlarına tevfikan yalnız adli zabıtaya yaptırılır. Polis teşkilatı yapılmıyan yerlerde teşkilat yapılıncaya kadar adli polis vazifeleri diğer zabıta tarafından yapılır. İdari zabıta adli zabıtaya icabında veya Cumhuriyet Müddeiumumisinin talebi üzerine yardımla mükelleftir.

İdari polis adli zabıta vazifesini tahrik eden herhangi bir hal karşısında kaldığı takdirde bir taraftan adli zabıta vazifesini ifa etmekle beraber, diğer taraftan adli zabıtayı haberdar eder ve adli zabıta gelince işi ona devreder. Adli zabıta vazifesini gerek aslen ve gerek yardım suretile gören zabıta memurları hakkında bu vazifeden mütevellit suçlardan dolayı Ceza Mahkemeleri Usulü Kanununa göre takibat yapılır.

RÜTBELER, MESLEK DERECELERİ VE GÖREV UNVANLARI

Madde 13. tablo yapısında olduğundan html olarak gösterilmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

Madde 14 - (Mülga madde: 28/12/1972 - 1649/4 md.)

Madde 15 - Beşinci, altıncı yedinci ve sekizinci meslek derecelerine dahil emniyet teşkilatı mensuplarından yüksek mektep mezunu olanlar kaymakamlıklara muadildir.

Bunlar arasında Siyasal Bilgiler Okulu veya lise muadil tahsil görmüş hukuk mezunları kaymakamlıklara ve aynı derecedeki kaymakamlar da emniyet müdürlüklerine naklen veya terfian tayin edilebilirler.

Dördüncü ve daha yukarı meslek derecelerindeki emniyet teşkilatı memurlarından yüksek tahsil görmüş olanlar maaşlarının miktarına göre o maaşı alan Dahalive memurlukları derecelerine muadil memurluklara naklen veya terfian tayin olunabilirler

MERKEZ, TAŞRA VE YURT DIŞI TEŞKİLATI

Madde 16 - (Değişik madde: 26/08/1988 - KHK 341/1 md; Değiştirilerek kabul: 12/01/1989 - 3518/1 md.)

Emniyet Genel Müdürlüğü, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatından oluşur.

A) Merkez teşkilatı;

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

b) Hukuk Müşavirliği,

c) Daire Başkanlıklarından,

Meydana gelir.

Daire başkanlıkları, ihtiyaca göre kurulan en az üç şube müdürlüğü veya koruma müdürlüğünden, şube müdürlükleri veya koruma müdürlükleri en az üç büro amirliğinden meydana gelir.

B) Taşra teşkilatı;

İllerde il emniyet müdürlükleri, ilçelerde ilçe emniyet müdürlükleri veya ilçe emniyet amirlikleri ile güvenlik hizmetlerine ilişkin diğer birimlerden oluşur.

İçişleri Bakanlığının uygun göreceği yerleşim alanlarında, polis teşkilatı birimi kurulabilir.

C) Yurt dışı teşkilatı;

İçişleri Bakanlığı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.

Emniyet teşkilatı birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Madde 17 - (Mülga madde: 26/08/1988 - KHK 341/4 md; Aynen kabul: 12/01/1989-3518/4 md.)

Madde 18 - (Mülga madde: 28/11/1984 - 3087/38 md.)

Madde 19 - (Değişik madde: 16/06/1989 - KHK - 374/1 md.; Aynen kabul: 17/01/1990 - 3600/1 md.)

(Değişik birinci fıkra: 29/07/1993 - KHK-490/1 md.; Mülga birinci fıkra: 25/04/2001 - 4652/32. md.)

(Ek ikinci fıkra: 17/10/1996 - 4199/44 md. ; Mülga ikinci fıkra: 25/04/2001 - 4652/32. md.)

(Mülga üçüncü fıkra: 25/04/2001 - 4652/32. md.)

Moderatöre Bildir LoggedSponsor Bağlantı

Kullanıcı profilini gör http://asmpmyomezunlari.benimforum.biz

Sayfa başına dön  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

Similar topics

-

» TAŞRA TEŞKİLATI

Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz