Giriş yap

Şifremi unuttum1.DÖNEMLER
>
><
><
><
POLİS HABER
En son konular
» best fish oils on the market
Çarş. Ağus. 03, 2011 6:15 pm tarafından Misafir

» fish oil high dha
Salı Ağus. 02, 2011 1:28 am tarafından Misafir

» cleopatra online slot play for free
Ptsi Ağus. 01, 2011 10:50 pm tarafından Misafir

» гинеколог фото видео
Paz Tem. 31, 2011 8:11 pm tarafından Misafir

» Продвижение неизбежно
Cuma Tem. 29, 2011 1:37 am tarafından Misafir

» generic cialis 5mg
Perş. Tem. 28, 2011 5:23 am tarafından Misafir

» ABDULLAH BUGDAYCI VE KIZI CEYLİN HANIM
Perş. Mart 12, 2009 11:49 pm tarafından abugdayci75

» YİTİRDİĞİMİZ ARKADAŞIMIZ
Salı Şub. 10, 2009 5:30 am tarafından ozgursen06

» video
Cuma Ocak 09, 2009 11:41 pm tarafından Admin

Kimler hatta?
Toplam 1 kullanıcı online :: 0 Kayıtlı, 0 Gizli ve 1 Misafir

Yok

[ Bütün listeye bak ]


Sitede bugüne kadar en çok 106 kişi Cuma Tem. 28, 2017 9:58 am tarihinde online oldu.
Ocak 2019
PtsiSalıÇarş.Perş.CumaC.tesiPaz
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Takvim Takvim

Hadise 2009

Bağlı değilsiniz. Bağlanın ya da kayıt olun

ADLİ KOLLUK YÖNETMELİĞİ

Aşağa gitmek  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

1 ADLİ KOLLUK YÖNETMELİĞİ Bir Salı Ara. 23, 2008 4:37 pm

Admin

avatar
YÖNETİCİ
YÖNETİCİ
Yetkileri Kanununun 7 nci maddesi, 2/7/1993 tarihli ve 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilât ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi, 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik
Komutanlığı Kanununun 4 üncü maddesi ve 3/11/1983 tarihli ve 83/7362 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
yürürlüğe konulan Jandarma Teşkilâtı Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinde belirtilen soruşturma işlemlerini yapmak
üzere, tâbi oldukları atama usulüne göre görevlendirilen komutan, âmir, memur ve diğer görevlileri,
Adlî kolluk sorumlusu: İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü
ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Gümrük Müsteşarlığı tarafından atamalarındaki usule göre görevli adlî kolluğun
komutanını/âmirini,
Cumhuriyet savcısı: Yetkili Cumhuriyet başsavcıları ile Cumhuriyet savcılarını,
Kovuşturma: İddianamenin kabulü ile başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi,
Soruşturma: Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden, iddianamenin kabulüne
kadar geçen evreyi,
Gecikmesinde sakınca bulunan hâl: Derhâl işlem yapılmadığı takdirde suçun delillerinin kaybolması veya
şüphelinin kaçması veya kimliğinin saptanamaması ihtimalini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Görevlendirme
Madde 4 - Soruşturma yapmak üzere;
a) Emniyet Genel Müdürlüğünce, asgarî tam teşekküllü bir polis karakolu bulunan yerlerde,
b) Jandarma Genel Komutanlığınca, asgarî tam teşekküllü bir jandarma karakolu bulunan yerlerde,
c) Sahil Güvenlik Komutanlığınca, asgarî sahil güvenlik bot komutanlıklarının bulunduğu yerlerde,
d) Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğünce, gümrük muhafaza müdürlüğü ile müstakil bölge ve kısım
âmirlikleri bulunan yerlerde,
mevcut imkanlar ölçüsünde yeterince adlî kolluk personeli görevlendirilir.
Adlî kollukla ilgili esaslar
Madde 5 - Adlî kollukla ilgili düzenleme ve uygulamalarda aşağıdaki genel esaslara uyulur:
a) Cumhuriyet savcıları, adlî görevlere ilişkin emir ve talimatlarını öncelikle adlî kolluk sorumlularına veya
adlî kolluk görevi ifa eden diğer birim âmirlerine verir.
Adlî kolluk, bağlı bulunduğu kolluk teşkilâtının bir parçası olup, öncelikli görevi, karşılaştığı suçun
işlenmesini önlemektir.
Cumhuriyet savcılarınca, adlî görevler ile ilgili emir ve talimatlar zorunluluk bulunmadıkça, kolluk
birimlerinin aralarındaki işbölümü ile kolluk teşkilâtlarının görev ve yetki alanları gözetilerek verilir.
Adlî kolluk, adlî görevlerin haricindeki hizmetlerde üstlerinin emrindedir.

Adlî kolluk görevlilerine, adlî görevi bulunmayan üstleri tarafından, yürütülen soruşturma ile ilgili emir ve
talimat verilemez. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri saklıdır.
Adlî kolluk görevlileri, kadrolarında yer aldıkları birimlere mevzuatla verilmiş ve adlî görev kapsamı dışında
kalan diğer görev ve hizmetleri de yerine getirirler.
b) Adlî kolluk görevlilerinin özlük hakları, bağlı oldukları teşkilât tarafından yürütülür.
Görev ve yetkiler
Madde 6 - Soruşturma işlemleri, Cumhuriyet savcısının emir ve talimatları doğrultusunda öncelikle adlî
kolluğa yaptırılır. Adlî kolluk görevlileri Cumhuriyet savcısının adlî görevlere ilişkin emirlerini gecikmeksizin yerine
getirir.
Adlî kolluk görevlileri, kendilerine yapılan bir suça ilişkin ihbar veya şikâyetleri; el koydukları olayları,
yakalanan kişiler ile uygulanan tedbirleri derhâl Cumhuriyet savcısına bildirir ve Cumhuriyet savcısının emri
doğrultusunda işin aydınlatılması için gerekli soruşturma işlemlerine başlar.
Bir ölümün doğal nedenlerden meydana gelmediği kuşkusunu doğuracak bir durumun varlığı veya ölünün
kimliğinin belirlenememesi hâlinde; kolluk görevlisi, durumu derhâl Cumhuriyet başsavcılığına bildirmek ve
Cumhuriyet savcısının emri doğrultusunda soruşturma işlemlerine başlamak zorundadır.
Cumhuriyet savcısı, adlî kolluk görevlilerine emirleri yazılı; acele hâllerde, sözlü olarak verir. Sözlü emir,
en kısa sürede yazılı hâle dönüştürülerek mümkün olması hâlinde en seri iletişim vasıtasıyla ilgili kolluğa bildirir;
aksi hâlde ilgili kolluk görevlilerince alınmasına hazır edilir. Ancak, kolluk görevlisi emrin yazılı hâle getirilmesini
beklemeden sözlü emrin gereğini yerine getirir.
Suçüstü hâli ile gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, Cumhuriyet savcısına erişilemiyorsa veya olay
genişliği itibarıyla Cumhuriyet savcısının iş gücünü aşıyorsa, sulh ceza hâkimi de bütün soruşturma işlemlerini
yapabilir. Bu durumda adlî kolluk görevlileri, sulh ceza hâkimi tarafından emredilen tedbirleri alır ve araştırmaları
yerine getirir.
Adlî kolluk görevlileri, maddî gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için, Cumhuriyet
savcısının emirleri doğrultusunda şüphelinin lehine veya aleyhine olan tüm delilleri, kanunda ön görülen koşullara
uyarak toplamak, muhafaza altına almak ve bunları bir fezleke ile Cumhuriyet savcısına sunmakla yükümlüdür.
Hukuka aykırı delil elde edildiğinin tespiti hâlinde, fezlekede bu hususa da yer verilir. Adlî kolluk görevlileri diğer
soruşturma işlemlerini de aynı titizlikle yerine getirir.
Olay yerinde görevine ait işlemlere başlayan adlî kolluk görevlisi, bunların yapılmasına engel olan veya
yetkisi içinde aldığı tedbirlere aykırı davranan kişileri, işlemler sonuçlanıncaya kadar önce sözlü olarak ikâz eder;
uyulmaması hâlinde zor kullanarak olay yerinden uzaklaştırır. İlgilinin ısrarı hâlinde yakalama işlemi uygulanır.
Diğer kolluk birimlerinin adlî kolluk görevi
Madde 7 - Gerektiğinde veya Cumhuriyet savcısının talebi hâlinde, diğer kolluk birimleri de adlî kolluk
görevini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu durumda, kolluk görevlileri hakkında, adlî görevleri dolayısıyla Ceza
Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Adlî Kolluk Görevlilerinin Nitelikleri, Hizmet Öncesi ve Hizmet İçi Eğitimleri
Adlî kolluk görevlilerinin nitelikleri
Madde 8 - Adlî kolluk görevlileri, kolluk görevlilerinin ilgili mevzuatına göre taşıması gerekli olan niteliklere
sahip olmalıdır.
Adlî kolluk görevlilerinin, yüklendiği görevlerin gerektirdiği bilgi ve vasıfları taşıması sağlanır.
Her hizmet bölümü için gerekli koşullar, kanun veya kolluk birimlerinin bağlı bulundukları bakanlıklarca
çıkarılan mevzuatta belirtilir.
Adlî kolluk görevlilerinin genel ve özel niteliklerinin belirlenmesinde;
a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
b) 26/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu,
c) 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanunu,
d) 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanunu,
e) 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu,
f) 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu,
g) 11/4/2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu,
h) 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu,

i) 2/7/1993 tarihli ve 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında ve İçişleri Bakanları birlikte yürütür.

Kullanıcı profilini gör http://asmpmyomezunlari.benimforum.biz

Sayfa başına dön  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz